Vitajte na Našej webovej stránke!

    Našou prioritou je pomoc opusteným, týraným a inak znevýhodneným zvieratám, vybudovanie depozitu pre tieto zvieratá, hľadanie domova a dočasnej opatery, združovanie členov a dobrovoľníkov stotožnených s našimi myšlienkami a organizovanie dobročinných akcií a verejných zbierok na tieto účely.

                               Willkommen auf unserer Website!     
Unsere Priorität ist es, verlassenen, misshandelten und anderweitig benachteiligten Tieren zu helfen, Lagerstätten für diese Tiere zu errichten, ein Zuhause und eine vorübergehende Pflege zu finden, assoziierte Mitglieder und Freiwillige zu werben, die von unseren Ideen angesteckt werden, und die Organisation von Wohltätigkeitsveranstaltungen und öffentlichen Sammlungen für diese Zwecke.

______________________________________________________________________________

Milí priatelia,

aj tento rok máte možnosť poukázať 2% z Vašich daní a môžete podporiť organizáciu ktorú vyberiete.
Pre občianske združenie Veselá labka je hlavným finančným príspevkom. Rozhodnutie je na Vás či nám pomôžete pomáhať.
 
Ďakujeme

 

Tlačivá:

Vyhlasenie_na2019.pdf (986963)
Potvrdenie_na2019.pdf (82891)

______________________________________________________________________________

 

V tomto roku sme sa ako občianske združenie uchádzali o grant Tu sme doma. Radosťou Vám oznamuje, že sme z tohto grantu získali pre karanténnu stanicu v Hurbanove 3000 eur, ktorý použijeme na dokončenie výstavby, na oplotenie nového výbehu, úpravu existujúcich voliér a mnohé ďalšie. Priebežne Vás budeme informovať o výsledkoch našej práce.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nitrianskej komunitnej nadácie v grantovom programe Tu sme doma Hurbanovo spoločnosti Heineken Slovensko a.s.