Vitajte na Našej webovej stránke!

    Našou prioritou je pomoc opusteným, týraným a inak znevýhodneným zvieratám, vybudovanie depozitu pre tieto zvieratá, hľadanie domova a dočasnej opatery, združovanie členov a dobrovoľníkov stotožnených s našimi myšlienkami a organizovanie dobročinných akcií a verejných zbierok na tieto účely.

                               Willkommen auf unserer Website!     
Unsere Priorität ist es, verlassenen, misshandelten und anderweitig benachteiligten Tieren zu helfen, Lagerstätten für diese Tiere zu errichten, ein Zuhause und eine vorübergehende Pflege zu finden, assoziierte Mitglieder und Freiwillige zu werben, die von unseren Ideen angesteckt werden, und die Organisation von Wohltätigkeitsveranstaltungen und öffentlichen Sammlungen für diese Zwecke.

______________________________________________________________________________

2%

Milí priatelia,

aj tento rok máte možnosť poukázať 2% z Vašich daní a môžete podporiť organizáciu ktorú  vyberiete.
Pre občianske združenie Veselá labka je hlavným finančným príspevkom. Rozhodnutie je na Vás či nám pomôžete pomáhať.
 
Ďakujeme

 

 

Tlačivá:

Vyhlásenie.pdf (76634)

Potvrdenie.pdf (38382)
 

______________________________________________________________________________

 

Karanténna stanica v Hurbanove - Hlavný partner Férová Nadácia O2

Karanténna stanica v Hurbanove v roku 2020 získala finančný príspevok v hodnote 2000 eur. Hlavným partnerom bola Férová Nadácia O2. Vďaka tomuto príspevku sa nám podarilo opraviť tri veľké existujúce koterce, nakúpiť stavebné rezyvo a vyhotoviť 10 psích búd aj vďaka dobrovoľnej práci dvoch šikovných majstrov. Nakúpili sme veľké množstvo krmiva, čistiacich prostriedkov a upratovacích pomôcok. Staré vedro sme vymenili za novú kuchynskú linku.

Srdečne ďakujeme Hlavnému partnerovi Férovej Nadácii O2, dodávateľom a každému za pomoc pri zrealizovaní projektu.

 

V tomto roku sme sa ako občianske združenie uchádzali o grant Tu sme doma. Radosťou Vám oznamuje, že sme z tohto grantu získali pre karanténnu stanicu v Hurbanove 3000 eur, ktorý použijeme na dokončenie výstavby, na oplotenie nového výbehu, úpravu existujúcich voliér a mnohé ďalšie. Priebežne Vás budeme informovať o výsledkoch našej práce.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nitrianskej komunitnej nadácie v grantovom programe Tu sme doma Hurbanovo spoločnosti Heineken Slovensko a.s.