Vitajte na Našej webovej stránke!

    Našou prioritou je pomoc opusteným, týraným a inak znevýhodneným zvieratám, vybudovanie depozitu pre tieto zvieratá, hľadanie domova a dočasnej opatery, združovanie členov a dobrovoľníkov stotožnených s našimi myšlienkami a organizovanie dobročinných akcií a verejných zbierok na tieto účely.

V tomto roku sme sa ako občianske združenie uchádzali o grant Tu sme doma. Radosťou Vám oznamuje, že sme z tohto grantu získali pre karanténnu stanicu v Hurbanove 3000 eur, ktorý použijeme na dokončenie výstavby, na oplotenie nového výbehu, úpravu existujúcich voliér a mnohé ďalšie. Priebežne Vás budeme informovať o výsledkoch našej práce.

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nitrianskej komunitnej nadácie v grantovom programe Tu sme doma Hurbanovo spoločnosti Heineken Slovensko a.s.

Postrelený psík Octavio prosí o podporu!

 

Octavio je 10 mesačný psík, ktorý sa našiel s ťažkým zranením pravého ramena. Kosť je roztrieštená po streľbe, v svalstve ostalo množstvo úlomkov olova (na rentgene sú viditeľné ako biele bodky). Na druhom ramene sa tiež našla guľka, tá ale nespôsobuje väčšie ťažkosti.


Psík musel s týmto poranením „existovať“ viacej týždňov, prednú labku síce zaťažuje, ale viditeľne kríva a má bolesti. Kosť krivo prerástla, vnútri došlo k zápaľu. Bez odbornej intervencie by mal. Octavio vždy bolesti a skôr či neskôr by mu hrozila amputácia. Octavia čaká ťažká operácia u špecializovaného odborníka. Roztrieštená kosť sa musí upraviť do správnej polohy, proti zápalu bude vložená špeciálna hmota s antibiotikom. Po operácii čaká Octavia dlhé obdobie kľudového režimu na zabezečenie úspechu operácie. Výdavky na tento ťažký zákrok (odhadom cca 1000 €) nemôžeme hradiť z chudobných prostriedkov OZ. Sme odkázaní na podporu našich sympatizantov. Pomôžte nám zachrániť labku mladého psíka!


V 5hodinovej operácii boli riešené obidve predné končatiny. Z pravého ramena bola odstránená guľka a uvoľnený zranením priškrtený radiálny nerv, potrebný pre normálnu funkciu hornej končatiny. Horšia situácia bola na ľavej strane. Najprv sa museli prečistiť zrasty mäkkého tkaniva s kosťou, potom „upratať“ kostné úlomky. Prestrelená kosť bola uložená do polohy, ako by mala zrásť. Na podporu kostnej činnosti, a hlavne doplnenie chýbajúcich častíc, odobrali psíkovi na zdravom mieste kostnú dreň a vložili ju, spolu so špeciálnym enzymatickým prípravkom, do rany. Na upevnenie bola zvolená tzv. vonkajšia fixácia, ktorá sa po zraste ľahšie odstráni, teda bez nového zásahu do svalstva. Octavia teraz čakajú krušné prvé dni, plné bolesti. Potom týždne kľudového režimu. Jeho opateru prevzal MVDr. Ostružlík osobne.

Prvé dni boli ťažké, plné bolesti. Dva týždne neskôr sú už očká mladého psíka veselšie. Z tesnej klietky sa presťahoval do malej chodbičky, kde nemá možnosť „vyskakovať“ - kľudový režim je prepotrebný na zrast chirurgicky pospájanej kosti na prestrelenom ramene. Párkrát za deň na vodítku vyvenčiť, potom znovu do samotky. Octavio dostáva antibiotiká a protizápaľové tabletky. Dostáva špeciálne granule kvôli záťaži žalúdka ťažkými liekmi. Octavio všetko zvláda relatívne pokojne, je to vyrovnaný a poslušný psík. Hojenie rán po operácii začalo svrbieť, musel dostať golier, aby si do toho nešiel. Držme mu palce, aby všetko išlo dobrou cestou...

 

Prosíme o finančné príspevky na účet OZ Veselá labka ako platbu s heslom OCTAVIO:
IBAN: SK07 0900 0000 0050 7087 4697

______________________________________________________

Zbierka PET vrchnákov

Tým, že vrchnáky z PET fliaš nevyhadzujete do smetí môžete pomôcť zvieratkám bez domova. Pridaj sa k nám, aby sme vedeli pomáhať. V zbierke Pet vrchnákov pokračujeme aj v roku 2017. (Bližšie informácie o termínoch a mieste zberu (Hurbanovo) budú zverejnené priebežne počas roka.) Ďakujeme