Rozhodli sme sa venovať opusteným a týraným zvieratám všetku svoju lásku, čas a možnosti, ktoré máme k dispozícii. K tomu, aby sme mohli toto rozhodnutie a odhodlanie úspešne plniť, aby sme mohli poskytnúť opusteným zvieratám docasný domov, potrebujeme samozrejme financie... Priznávame, nie málo peňazi.... Bez vás to nepôjde.... Žial, kazdý jeden z vás vie, aká je situácia v tomto smere a že sa nemôžeme spoľahnúť na nikoho, len na seba a na vás, ľudí, ktorí máte srdcia rovnako otvorené pre nemé tváre ako my.
    OZ Veselá Labka bola založená a funguje od februára roku 2015..... hneď po jej založení sme začali riešiť s mestom založenie útulku. Keďže to bolo príliš komplikované a finančne náročné, tak sme sa dohodli, že prevezmeme manažment nad mestskou karanténnou stanicou (KS),
KS je pod našou opaterou od 1. augusta a budeme potrebovať veľa energie a elánu, aby sme zvládli všetky práce, ktoré nás tam čakajú, ale stojí nám to za to...veď to nerobíme pre seba :)

Wir haben uns entschieden, verlassenen und missbrauchten Tieren all unsere Liebe, Zeit und Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, die uns zur Verfügung stehen. Natürlich brauchen wir die Finanzierung, um diese Entscheidung treffen zu können und unserer Verpflichtung, ausgesetzte Tiere zu pflegen und weiterzuvermitteln nachkommen zu können. Wir geben zu, nicht ein bisschen Geld ... Ohne Sie wird es nichts! ... Sie wissen, wie die Situation in dieser Richtung ist und dass wir Sie brauchen, die auch an die traurigen Gesichter der Tiere denken. OZ Veselá Labka wurde im Februar 2015 gegründet und seither in Betrieb. Gleich nach der Gründung begannen wir mit der Errichtung einer Unterkunft. Da es zu kompliziert und zu teuer war, haben wir uns darauf geeinigt, die Verwaltung der Quarantänestation (KS) der Stadt zu übernehmen. KS steht seit dem 1. August unter unserer Obhut und wir werden viel Energie und Enthusiasmus brauchen, um all die Arbeit zu erledigen, die auf uns wartet, aber es lohnt sich ...